Adwent  
czas radosnego oczekiwania. 

Wszystkim Naszym dotychczasowym jak i przyszlym klientom 
życzymy, aby w tym okresie nie bylo koniecznosci oczekiwania na zamówienia, 
a zwyczajni ludzie docenili sztuke, w którą wkładacie Państwo całe swoje serce.


W Y P R Z E D A Ż E

W Y P R Z E D A Ż E
wyprzedaż surowców, biskwitów, szkliw,

końcówki serii, okazje do wyczerpania magazynów