Miś z płotkiem

Miś

Wysokość:  20 cm 

Głębokość:  11 cm (strona z widoczną deską płotu. Na zdjęciu opierają się o nią książki)  
                 14 cm (strona w widocznymi tylko czubkami płota)


Książki na zdjęciach są tylko ekspozycją.