Adwent  
czas radosnego oczekiwania. 

Wszystkim Naszym dotychczasowym jak i przyszlym klientom 
życzymy, aby w tym okresie nie bylo koniecznosci oczekiwania na zamówienia, 
a zwyczajni ludzie docenili sztuke, w którą wkładacie Państwo całe swoje serce.


URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE

URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE

wyposażenie pracowni ceramicznych,

 

W ofercie między innymi:

1. PIECE
      wraz ze strerowaniem, płytami, półkami,słupki dystansowe, podpórkami, sterownikami 

2. TOCZKI (różne modele)

3. KOŁA GARNCARSKIE

4. MIESZARKA DO GLIN

5. PRASY WAKUM

6. MŁYNKI KULOWE

7. WALCARKI

8. KABINY NATRYSKOWE DO GLAZUROWANIA