maseczka przeciwpyłowa z filtrem FFP3

Maska przeciwpyłowa FFP 3

z zaworem wydechowym i okrągłą uszczelką

 

Filtr FFP3: Zapewnia ochronę przed toksycznymi, stałymi i płynnymi cząsteczkami,
które są niebezpieczne dla zdrowia do 30-krotności wartości NDSCh*,

 

* NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
Wartość średnia stężenia określonego toksycznego zw.chemicznego lub pyłu,
które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika,
jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej,
w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

 

 

Maksymalna ilość zamówienia: 3szt