Matka Boska Niepokalana Glazura H-22cm

Matka Boska Niepokalana Glazura  H-22cm

wysokość:  22,0 cm

 

 

 

W celach poglądowych, na zdjęciu przedstawiono wszystkie dostępne wysokości M.B.Niepokalanej